qc-phu-my
Từ khoá:

#ASOCIO

CEO FPT được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO

CEO FPT được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO

Ông Nguyễn Văn Khoa sẽ nắm vị trí Phó Chủ tịch một hiệp hội quốc tế về công nghệ thông tin từ năm 2023. Qua đó cho thấy Việt Nam đã có vị thế và sự tín nhiệm trong cộng đồng công nghệ thông tin châu Á-châu Đại Dương.
Xem thêm