qc-phu-my
Từ khoá:

#chế độ thai sản

Đề xuất nam giới được nghỉ lâu hơn khi vợ sinh, hưởng chế độ thai sản

Đề xuất nam giới được nghỉ lâu hơn khi vợ sinh, hưởng chế độ thai sản

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng số ngày nghỉ của nam giới có vợ sinh con lên tối thiểu 10 ngày với trường hợp thông thường và nhiều hơn với trường hợp thai phụ sinh đôi trở lên hoặc sinh phải phẫu thuật.
Xem thêm