qc-phu-my
Từ khoá:

#Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2023

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI và PGI năm 2023

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI và PGI năm 2023

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Xem thêm