qc-phu-my
Từ khoá:

#CTCP đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 29/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Duy Thành, quyết định có hiệu lực từ ngày 29/5/2024.
Xem thêm