qc-phu-my
Từ khoá:

#CTCP Tập đoàn Phúc Sơn

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 29/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Duy Thành, quyết định có hiệu lực từ ngày 29/5/2024.
UBKT Trung ương kỷ luật loạt cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc

UBKT Trung ương kỷ luật loạt cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc có vi phạm nghiêm trọng trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án AIC, FLC và Tập đoàn Phúc Sơn.
Xem thêm