qc-phu-my
Từ khoá:

#Đồng Tháp Mười

Khởi động dự án sử dụng phân bón hiệu quả trị giá 4 triệu USD

Khởi động dự án sử dụng phân bón hiệu quả trị giá 4 triệu USD

Đây là dự án do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ và Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện đối với ngành hàng lúa và cà phê tại các vùng chuyên canh lúa Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, tỉnh Đắk Lắk và Thái Bình.
Xem thêm