qc-phu-my
Từ khoá:

#Fami

Đường Quảng Ngãi báo lãi kỷ lục, có hơn 5.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Đường Quảng Ngãi báo lãi kỷ lục, có hơn 5.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, một số sản phẩm của Đường Quảng Ngãi vẫn duy trì ổn định và ghi nhận mức tăng trưởng cao, riêng đường có sản lượng tiêu thụ tăng 133%.
Xem thêm