qc-phu-my
Từ khoá:

#Hanwha Energy

Biến động cơ cấu sở hữu tại dự án điện mặt trời của Golf Long Thành

Biến động cơ cấu sở hữu tại dự án điện mặt trời của Golf Long Thành

Từ đầu năm 2023 đến nay, cơ cấu lãnh đạo cũng như cơ cấu sở hữu của CTCP Điện mặt trời KN Cam Lâm và CTCP Cam Lâm Solar chứng kiến nhiều thay đổi.
Xem thêm