qc-phu-my
Từ khoá:

#HĐQT LPBank

LPBank bổ nhiệm thêm một Phó Chủ tịch HĐQT

LPBank bổ nhiệm thêm một Phó Chủ tịch HĐQT

Với việc bổ nhiệm mới ông Lê Minh Tâm giữ chức Phó Chủ tịch, HĐQT của LPBank hiện có 3 Phó Chủ tịch và một Phó Chủ tịch thường trực.
Xem thêm