qc-phu-my
Từ khoá:

#HĐQT MB

Những gương mặt mới trong ban lãnh đạo ngân hàng MB

Những gương mặt mới trong ban lãnh đạo ngân hàng MB

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã: MBB) ngày 15/6 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Những gương mặt mới tại HĐQT ngân hàng MB

Những gương mặt mới tại HĐQT ngân hàng MB

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã: MBB) vừa công bố tờ trình về cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và ứng cử viên dự kiến bầu trong nhiệm kỳ năm 2024 - 2029.
MB chuẩn bị tổ chức đại hội bất thường vào tháng 6

MB chuẩn bị tổ chức đại hội bất thường vào tháng 6

Vừa họp xong ĐHĐCĐ thường niên 2024 không lâu, ngân hàng MB sẽ họp tiếp ĐHĐCĐ bất thường vào giữa tháng 6 để bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
Xem thêm