qc-phu-my
Từ khoá:

#heo

Câu chuyện tìm sinh kế thoát nghèo tại một huyện miền núi

Câu chuyện tìm sinh kế thoát nghèo tại một huyện miền núi

Hàng trăm hộ gia đình tại huyện Thường Xuân, Thanh Hoá tìm được sinh kế thoát nghèo nhờ tiếp cận chăn nuôi bền vững sau khi tham gia vào mô hình Chăn nuôi theo Chuỗi giá trị trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo.
Xem thêm