qc-phu-my
Từ khoá:

#Khu thương mại tự do

Thành lập khu thương mại tự do: Một cửa tại chỗ và phân cấp triệt để

Thành lập khu thương mại tự do: Một cửa tại chỗ và phân cấp triệt để

Theo Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, thủ tục hành chính là vấn đề quan trọng để thúc đẩy các dự án lớn. Vì vậy phải phân cấp triệt để cho địa phương để đẩy nhanh quá trình thực hiện.
Việt Nam có nhiều nơi thuận lợi để mở khu thương mại tự do

Việt Nam có nhiều nơi thuận lợi để mở khu thương mại tự do

Theo đại biểu Quốc hội, khi thực hiện thí điểm Khu thương mại tự do Đà Nẵng thành công có thể nhân rộng ngay vì có rất nhiều địa phương có vị trí thuận lợi tương tự.
Bí thư Đà Nẵng: 'Khu thương mại tự do có rủi ro nhưng chúng tôi chấp nhận'

Bí thư Đà Nẵng: 'Khu thương mại tự do có rủi ro nhưng chúng tôi chấp nhận'

Theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, thí điểm thực hiện khu thương mại tự do nếu rủi ro Thành phố sẽ gánh chịu, còn thành công sẽ là mô hình nhân rộng cho cả nước.
Trình Quốc hội thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Trình Quốc hội thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Việc phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng nhằm tạo động lực phát triển mới, đồng thời là cơ sở để thí điểm nghiên cứu chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước.
FTZ, đòn bẩy kích thích hệ sinh thái thương mại - logistics

FTZ, đòn bẩy kích thích hệ sinh thái thương mại - logistics

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, nếu hình thành được, các khu thương mại tự do (FTZ) sẽ trở thành đòn bẩy kích thích hệ sinh thái thương mại - logistics, giúp Việt Nam mở “cánh cửa” ra thế giới ở chính nước mình.
Đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng

Đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng

Chính phủ đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng. Đây là mô hình hoàn toàn mới, chưa có văn bản quy định tại Việt Nam.
Đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng

Đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng

Chính phủ đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng. Đây là mô hình hoàn toàn mới, chưa có văn bản quy định tại Việt Nam.
Đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng

Đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng

Chính phủ đề xuất phát triển khu thương mại tự do ở Hải Phòng. Đây là mô hình hoàn toàn mới, chưa có văn bản quy định tại Việt Nam.
Xem thêm