qc-phu-my
Từ khoá:

#Lãnh đạo LPBank

LPBank bổ nhiệm thêm một Phó Chủ tịch HĐQT

LPBank bổ nhiệm thêm một Phó Chủ tịch HĐQT

Với việc bổ nhiệm mới ông Lê Minh Tâm giữ chức Phó Chủ tịch, HĐQT của LPBank hiện có 3 Phó Chủ tịch và một Phó Chủ tịch thường trực.
Một lãnh đạo LPBank đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu LPB

Một lãnh đạo LPBank đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu LPB

Phó Tổng giám đốc LPBank Lê Anh Tùng đã đăng ký bán toàn bộ gần 1 triệu cổ phiếu LPBank đang nắm giữ.
Xem thêm