qc-phu-my
Từ khoá:

#LIX

Nhận tiền mặt đều đặn, cổ đông LIX còn sắp được thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Nhận tiền mặt đều đặn, cổ đông LIX còn sắp được thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Từ khi niêm yết năm 2009 tới nay, chưa năm nào hãng bột giặt quên trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ chủ yếu dao động từ 30-40% và cao nhất lên tới 50% vào năm 2010 và 2015.
Bột giặt LIX hoàn thành hơn 50% chỉ tiêu lợi nhuận đầu năm 2023

Bột giặt LIX hoàn thành hơn 50% chỉ tiêu lợi nhuận đầu năm 2023

Nửa đầu năm 2023, CTCP Bột giặt LIX báo lãi trước thuế hơn 1.356 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận năm được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4.
Xem thêm