qc-phu-my
Từ khoá:

#lưu vực sông Mekong

Việt Nam muốn hợp tác chặt chẽ với Campuchia về sông Mekong

Việt Nam muốn hợp tác chặt chẽ với Campuchia về sông Mekong

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong.
Thúc đẩy hợp tác và bảo tồn lưu vực sông Mekong

Thúc đẩy hợp tác và bảo tồn lưu vực sông Mekong

Đại diện từ các quốc gia thành viên Ủy ban sông Mekong (MRC) cùng các đối tác phát triển thảo luận sáng kiến nhằm bảo tồn và cải thiện "sức khỏe" của lưu vực sông Mekong.
Diễn đàn định hướng cho sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong

Diễn đàn định hướng cho sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong

Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế mà Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp tham dự là diễn đàn của cơ chế hợp tác vùng có cơ sở pháp lý chặt chẽ, cơ chế hợp tác về tài nguyên nước lưu vực sông Mekong đầy đủ duy nhất trong khu vực.
Xem thêm