qc-phu-my
Từ khoá:

#Newtechco

Liên danh Newtechco đề xuất 6 dự án tại Quảng Trị

Liên danh Newtechco đề xuất 6 dự án tại Quảng Trị

Các dự án được liên danh trên đề xuất thuộc lĩnh vực nhà ở, nghỉ dưỡng, trong đó có một số dự án tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.
Xem thêm