qc-phu-my
Từ khoá:

#NTL

Cổ phiếu bất động sản cần giảm thêm 10% - 20% để phù hợp tích luỹ

Cổ phiếu bất động sản cần giảm thêm 10% - 20% để phù hợp tích luỹ

Một số cổ phiếu đã chiết khấu về vùng thấp hơn trung bình lịch sử 3 năm gần nhất nhưng ngược lại, nhiều mã vẫn đang giao dịch tại vùng định giá cao trong khi tiềm năng tăng trưởng tương lai không chắc chắn.
Xem thêm