qc-phu-my
Từ khoá:

#quản trị tài nguyên nước

Thúc đẩy hợp tác và bảo tồn lưu vực sông Mekong

Thúc đẩy hợp tác và bảo tồn lưu vực sông Mekong

Đại diện từ các quốc gia thành viên Ủy ban sông Mekong (MRC) cùng các đối tác phát triển thảo luận sáng kiến nhằm bảo tồn và cải thiện "sức khỏe" của lưu vực sông Mekong.
Xem thêm