qc-phu-my
Từ khoá:

#Quyền tổng giám đốc OCB

Cựu CEO HSBC Việt Nam làm quyền tổng giám đốc OCB

Cựu CEO HSBC Việt Nam làm quyền tổng giám đốc OCB

Ông Phạm Hồng Hải - cựu CEO của HSBC Việt Nam sẽ làm quyền tổng giám đốc ngân hàng OCB kể từ ngày 6/5.
Xem thêm