qc-phu-my
Từ khoá:

#SSG Group

IDICO chốt ngày chi 825 tỷ đồng chia cổ tức

IDICO chốt ngày chi 825 tỷ đồng chia cổ tức

Tổng Công ty IDICO (HNX: IDC) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024.
Xem thêm