qc-phu-my
Từ khoá:

#thẩm định

Thêm công cụ hỗ trợ thẩm định và đánh giá hiệu quả dự án FDI

Thêm công cụ hỗ trợ thẩm định và đánh giá hiệu quả dự án FDI

Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC) vừa công bố Bộ tiêu chí về thẩm định dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vào ngày 23/5.
Tháo gỡ vướng mắc về pháp lý để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch

Tháo gỡ vướng mắc về pháp lý để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch

Thủ tướng cho rằng nguyên nhân cơ bản nhất của việc chậm trễ quy hoạch là còn một số vướng mắc về pháp lý, cần khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn để kịp thời hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác này.
Xem thêm