qc-phu-my
Từ khoá:

#thịt heo

Xuất khẩu thịt heo toàn cầu dự báo tăng 4% trong năm 2024

Xuất khẩu thịt heo toàn cầu dự báo tăng 4% trong năm 2024

Thông tin tại báo cáo ngành chăn nuôi heo của TPS, dự kiến sản lượng xuất khẩu thịt heo năm 2024 sẽ đạt mức 10,5 triệu tấn, tương ứng tăng 4% so với năm trước.
Xem thêm