qc-phu-my
Từ khoá:

#Tổng Cục biển và Hải đảo

Phê duyệt chiến lược khai thác, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Phê duyệt chiến lược khai thác, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 48 phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm