qc-phu-my
Từ khoá:

#Trái phiếu BAB

Bac A Bank huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Bac A Bank huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Từ đầu năm đến nay, Bac A Bank đã chào bán thành công 3 đợt trái phiếu với 2 lô 500 tỷ đồng và 1 lô trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng.
Xem thêm