qc-phu-my
Từ khoá:

#UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Đề nghị kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đề nghị kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước.
Xem thêm