qc-phu-my
Từ khoá:

#Xaysomboun

Bắc Giang và tỉnh Xaysomboun lấy kinh tế là trọng tâm hợp tác

Bắc Giang và tỉnh Xaysomboun lấy kinh tế là trọng tâm hợp tác

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh cần tập trung hỗ trợ tỉnh bạn phát triển lĩnh vực kinh tế với các mô hình sản xuất hiệu quả, tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác Bắc Giang và tỉnh Xaysomboun của Lào giai đoạn 2021-2025.
Xem thêm