Từ khóa: #Tập đoàn FLC
FLC triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 sau khi tổ chức bất thành cuộc họp lần 1 do không đủ túc số. Ảnh: Võ Quyền

FLC chốt ngày họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2

Sau lần một tổ chức bất thành do không đủ túc số, CTCP Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) ngày 10/2 đã có công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2.