Từ khóa: #TIỀN SỐ
Kết quả cuộc bỏ phiếu của ECON cho phép Bitcoin và các loại tiền khác tiếp tục được giao dịch bình thường. Ảnh: The Anand Market

Châu Âu bác dự thảo luật cấm tiền điện tử

Ủy ban Các vấn đề Kinh tế và Tiền tệ (ECON) của Nghị viện châu Âu hôm 14/3 đã tiến hành biểu quyết về dự luật MiCa hạn chế các loại tiền điện tử. Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu đã cho phép Bitcoin và các loại tiền khác tiếp tục được giao dịch bình thường.