Từ khóa: #VNSTEEL
VNSteel sắp có thêm công ty con thứ 15

VNSteel sắp có thêm công ty con thứ 15

HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, UPCoM: TVN) vừa công bố việc thông qua phương án đầu tư mua lại cổ phần vốn góp của Công ty Vietnam Industrial Investments Limited (VII) tại Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Việt Úc (Vinausteel).