Từ khóa: #WB
Thương mại hóa dự án đổi mới sáng tạo trong các trường đại học còn nhiều vướng mắc. Ảnh: UNICEF Việt Nam.

Doanh nghiệp nên đầu tư cho các vườn ươm

Mối quan hệ 3 bên giữa Chính phủ - doanh nghiệp và trường đại học được coi là quan hệ cốt lõi của đổi mới sáng tạo, tuy nhiên đại diện một số trường cho rằng còn thiếu các chính sách thúc đẩy hệ sinh thái này, khó thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu.