Từ khóa: #Xi măng
Giá vật liệu xây dựng tăng 3 - 6%

Năm 2021: Giá vật liệu xây dựng tăng 3 - 6%

Mặc dù nhiều dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ thi công gây do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, giá vật liệu xây dựng trong năm 2021 vẫn tăng 3 - 6% so với năm 2020.