Từ khóa: #15/3
Hội An tu bổ di tích chùa Cầu 400 năm tuổi

Hội An tu bổ di tích chùa Cầu 400 năm tuổi

Sáng 28/12, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã khởi công Dự án tu bổ di tích chùa Cầu. Trải qua khoảng 400 năm chịu tác động của nhiều yếu tố về thời gian, môi trường tự nhiên và con người nên di tích đang xuống cấp nghiêm trọng.