Từ khóa: #ANH
Lạm phát tại Anh đang tăng ở ngưỡng cao nhất trong 40 năm qua. Ảnh: Getty Images

Lạm phát tại Anh tăng ở mức 2 chữ số

Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt, tỷ lệ lạm phát tại Vương quốc Anh đã tăng trên ngưỡng 10% lần thứ 2 trong năm 2022, do các hộ gia đình tại quốc gia này đang phải chịu áp lực từ việc giá lương thực tăng chóng mặt.