Từ khóa: #Argentina
Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Argentina hiện đang ở trong top cao nhất trên thế giới. Ảnh: Getty Images

Lạm phát tại Argentina vượt ngưỡng 100%

Lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Argentina tăng lên ngưỡng hơn 100% theo số liệu được công bố ngày 14/3 bởi cơ quan thống kê quốc gia INDEC, đẩy chính phủ vào cuộc chiến nhằm kiểm soát giá cả tăng cao.