Becamex IJC đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng âm trong năm 2023

IJC Becamex IJC
12:25 - 18/03/2023
Một trong những nội dung quan trọng khác mà HĐQT IJC muốn trình cổ đông là phương án chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 3.777 tỷ đồng.
Một trong những nội dung quan trọng khác mà HĐQT IJC muốn trình cổ đông là phương án chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 3.777 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC – HoSE: IJC) ngày 17/3 công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 7/4 tới đây.

Cụ thể, trong năm 2023, công ty lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến là 1.634 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất là 624 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 2% so với thực hiện 2022.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu dự kiến giảm 22% về còn 1.340 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến là 604 tỷ đồng và 485 tỷ đồng giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Becamex IJC đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng âm trong năm 2023  ảnh 1

Kế hoạch kinh doanh của Becamex IJC. Ảnh: IJC

Bóc tách cơ cấu doanh thu, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2023 dự kiến đạt 800 tỷ đồng, giảm 31%, lợi nhuận sau thuế từ mảng này ước tính sẽ giảm 7% về còn 267 tỷ đồng. Các dự án dự kiến triển khai đưa vào kinh doanh trong năm chủ yếu ở khu vực phường Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động thu phí dự kiến tăng 4% lên mức 312 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng 3% so với năm 2022 lên 173 tỷ đồng. Doanh thu kinh doanh khác (cho thuê nhà, hoạt động xây dựng, hoạt động BĐS sau đầu tư, tài chính…) là 522 tỷ đồng tương đương năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, một trong những nội dung quan trọng khác mà HĐQT IJC muốn trình cổ đông là phương án chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 3.777 tỷ đồng.

Theo đó, Becamex IJC sẽ tiến hành chào bán 125,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với giá dự kiến 10.000 đồng/CP. Thời gian thực hiện trong năm 2023 – 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 1.259 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và/hoặc các dự án khác của công ty, thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty tiềm năng, thanh toán nợ vay ngắn và dài hạn ngân hàng, các khoản nợ trái phiếu và bổ sung vốn kinh doanh.

Tin liên quan

Đọc tiếp