Từ khóa: #BIC
Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.
Bảo hiểm BIDV lãi cao kỷ lục trong quý 2

Bảo hiểm BIDV lãi cao kỷ lục trong quý 2

Theo BCTC vừa công bố, lợi nhuận trước thuế của Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bảo hiểm BIDV, HoSE: BIC) đạt 154 tỷ đồng trong quý 2, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Đây là mức lãi cao kỷ lục của Bảo hiểm BIDV từ trước tới nay.