Bộ TNMT yêu cầu đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Đất Đai Nhà ở
16:35 - 16/05/2023
Bộ TNMT yêu cầu đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có công văn số 3382 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quy định mới của pháp luật về đất đai theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP.

Trong công văn bản hành ngày 15/5, Bộ TNMT để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đề nghị các địa phương thực hiện các nhiệm vụ như: Rà soát, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện nghị định này; tăng cường nguồn lực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo quy định của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

Công văn yêu cầu các địa phương khi cấp giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ,... mà chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng phần diện tích này theo đúng quy định của pháp luật thì việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP).

Việc thể hiện thông tin về hình thức sử dụng, mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất trên trang 2 của giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

Về hình thức sử dụng ghi “sử dụng chung” theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT;

Về mục đích sử dụng đất ghi “đất ở tại nông thôn” hoặc “đất ở tại đô thị” theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT;

Về thời hạn sử dụng đất ghi “lâu dài” theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT đối với người mua phần diện tích được sử dụng làm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ....

Đối với chủ đầu tư thì ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành quyết định.

Về xác định giá đất cụ thể, các cơ quan địa phương cần thực hiện những yêu cầu sau: Cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương căn cứ hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể và lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Yêu cầu đơn vị tư vấn đối chiếu hồ sơ thông tin khu đất/ thửa đất cần định giá với hồ sơ, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo tính chính xác, thống nhất về thông tin, số liệu phục vụ định giá đất; ban hành chứng thư định giá đất phục vụ cho công tác thẩm định, quyết định giá đất.

Chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá đất, các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn xác định giá đất định giá đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất.

Chỉ đạo cơ quan tài chính bố trí kinh phí kịp thời để chi trả cho đơn vị tư vấn xác định giá đất khi hoàn thành hợp đồng dịch vụ tư vấn.

Cơ quan thuế, văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan khác có liên quan cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn đã được lựa chọn để phục vụ việc định giá đất kịp thời.

Đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19, UBND cấp tỉnh căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương để quyết định thời gian bị ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh, đề xuất giải pháp và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Huyện Đức Hòa, Long An

Long An tìm nhà đầu tư cho siêu dự án hơn 1 tỷ USD

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa phát đi thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với số vốn đầu tư 28.257 tỷ đồng, tương đương với hơn 1 tỷ USD.
Vinhomes Sky Park sở hữu vị trí đắc địa giữa tâm mạch thịnh vượng của trung tâm thành phố Bắc Giang.

Vinhomes Sky Park Bắc Giang chính thức ra mắt

Ngày 09/06/2023, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Sky Park - toà tháp căn hộ hạng sang cùng tổ hợp thương mại – mua sắm - giải trí đẳng cấp đầu tiên tại Bắc Giang, thiết lập nên một chuẩn mực sống sang trọng, thượng lưu giữa tầng không.