Từ khóa: #Cam
Nhộn nhịp phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023

Nhộn nhịp phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023

UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023 nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm cam Hưng Yên nói riêng và các loại quả có múi nói chung, cùng với các sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề của tỉnh .