Từ khóa: #Geleximco
Geleximco lãi hơn 66 tỷ đồng trong năm 2022.

Geleximco lãi 66 tỷ đồng trong năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18/7 công bố báo cáo định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 của Tập đoàn Geleximco - CTCP, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, giảm 86,5% so với thực hiện của cùng kỳ 2021.