Từ khóa: #Huawei
Huawei cạn kiệt chip tự thiết kế cho smartphone

Huawei cạn kiệt chip tự thiết kế cho smartphone

Công ty Huawei của Trung Quốc đang gặp khó khăn khi rơi vào tình trạng cạn kiệt chip tự thiết kế cho điện thoại thông minh, do ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận với các chip tiên tiến.