Từ khóa: #KIỂM TOÁN
Sau thời gian dài nỗ lực, FLC Stone đã tìm được công ty kiểm toán.

FLC Stone tìm được công ty kiểm toán

Ngày 21/10, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HoSE: AMD) công bố biên bản giải trình tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, trong đó cho biết đã liên hệ được với đơn vị kiểm toán và đang trong quá trình thương thảo hợp đồng.