Kinh Bắc chỉ mua được gần nửa số trái phiếu chào mua trước hạn

KBC Kinh Bắc
07:33 - 27/05/2023
Lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/6/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2023 tới đây.
Lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/6/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2023 tới đây.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn một phần trái phiếu mã KBC121020.

Khối lượng trái phiếu KBC chào mua lại trước hạn theo mệnh giá là 7,5 triệu trái phiếu - tương đương một nửa lô trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 750 tỷ đồng, lãi suất mua lại là 10,8%/năm. Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ 11-15/05/2023.

Trong thời gian trên, tổng khối lượng trái phiếu do người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại theo mệnh giá là gần 3,43 triệu trái phiếu, tương ứng gần 46% tổng số trái phiếu KBC chào mua lại trước hạn. Giao dịch được thực hiện vào ngày 24/5, qua đó hạ khối lượng trái phiếu đang lưu hành xuống 1.157 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/6/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2023 tới đây.

Vào các ngày 31/3 và 5/4 vừa qua, Kinh Bắc cũng tiến hành mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng của 2 lô trái phiếu KBCH2124002 và KBCH2124003. Các lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành vào tháng 6 và tháng 11/2021.

Ở một diễn biến khác, vào trung tuần tháng 4, HĐQT Kinh Bắc đã có nghị quyết về việc điều chỉnh và thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu quỹ. Theo đó, Kinh Bắc quyết định lùi thời gian thực hiện sang quý 2,3/2023. Các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên.

Theo phương án cũ, Kinh Bắc sẽ mua trước 50 triệu cổ phiếu KBC để giảm vốn điều lệ, dự kiến thực hiện trong quý 1,2/2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 tổ chức ngày 28/12 vừa qua, cổ đông Kinh Bắc đã nhất trí thông qua phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu, tương ứng 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để giảm vốn điều lệ.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với số tiền chi tối đa là 3.400 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.223 tỷ đồng, tăng 221% so với cùng kỳ 2022, biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 40% lên mức 70%. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 123% lên 155 tỷ đồng, song chi phí tài chính lại giảm 9% xuống còn 132 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí khác, KBC báo lãi sau thuế hơn 1.056 tỷ đồng, cao gấp đôi so với quý 1/2022.

Đọc tiếp