Kinh doanh dưới giá vốn, Phát Đạt báo lỗ quý 4 tới 229 tỷ đồng

PDR Phát Đạt
07:08 - 20/01/2023
Lũy kế cả năm 2022, PDR ghi nhận tổng doanh thu 1.504,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.169,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 58,4% và 37,1% so với cùng kỳ 2021.
Lũy kế cả năm 2022, PDR ghi nhận tổng doanh thu 1.504,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.169,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 58,4% và 37,1% so với cùng kỳ 2021.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt chiều 19/1 đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, qua đó ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, Phát Đạt ghi nhận doanh thu quý 4 ở mức 14,63 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 1.229 tỷ đồng của quý 4/2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lên tới 28,6 tỷ đồng khiến công ty ghi nhận lỗ gộp gần 14 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng gấp 3 lên 221,14 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 140,5 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 295,7 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, Phát Đạt báo lỗ quý 4 gần 229,5 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 751,5 tỷ đồng của quý 4/2021.

Giải thích cho kết quả kinh doanh như trên, trong văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, Phát Đạt cho biết nguyên nhân chủ yếu tới từ tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là bất động sản nên đầu tư kinh doanh vào các dự án không được thuận lợi. Một lý do khác được Phát Đạt đưa ra là do chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.

Lũy kế cả năm 2022, PDR ghi nhận tổng doanh thu 1.504,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.169,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 58,4% và 37,1% so với cùng kỳ 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Phát Đạt đạt 22.845,3 tỷ đồng, tăng 11,16% so với đầu năm, bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 494 tỷ đồng về còn 261,8 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 123% lên 5.649,83 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm nhẹ mức 12.131,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Phát Đạt là 13.575,7 tỷ đồng, tăng 9,4% so với thời điểm cuối năm ngoái, phần lớn trong số đó là nợ ngắn hạn. Cụ thể, phải trả người bán ngắn hạn tăng gấp 3 lên 456,5 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 376% lên 467,5 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 26,7% về còn 1.239,4 tỷ đồng; vay ngắn hạn tăng mạnh từ 806,8 tỷ đồng lên 2.668 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong cả năm 2022, PDR ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 490,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với 144 tỷ đồng của năm 2021, ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng dương gần 546,6 tỷ đồng, cao hơn nhiều số âm 1.337 tỷ đồng của cùng kỳ. Tuy nhiên dòng tiền tài chính âm hơn 825,7 tỷ đồng, chủ yếu do tiền trả nợ gốc vay.

Đọc tiếp