Từ khóa: #KOCHAM
Doanh nghiệp FDI 'kêu' gì?

Doanh nghiệp FDI 'kêu' gì?

"Giải quyết thách thức - cả về lao động và nhập cảnh - không phải là điều bản thân doanh nghiệp làm được", quan điểm của ông Hong Sun, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM).