Từ khóa: #mở rộng
Thủ tướng đồng ý nâng cấp sân bay Vinh

Thủ tướng đồng ý nâng cấp sân bay Vinh

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cải tạo, nâng cấp sân bay Vinh theo hướng khai thác sân bay lưỡng dụng cả dân sự và quân sự, sớm bố trí đất quốc phòng ở vị trí phù hợp tạo thuận lợi nhất cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.