Người Phụ trách Kiểm toán nội bộ của FLC từ chức

flc Tập đoàn FLC
07:47 - 06/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn FLC chiều 5/1 có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, về việc HĐQT công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của ông Nguyễn Mạnh Cường vì lý do cá nhân.

HĐQT FLC sẽ họp và xem xét thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường theo quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành của công ty. Trước đó, ông Cường được bổ nhiệm vào vị trí này ngay khi FLC có quyết định thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT vào ngày 26/10/2021.

Người Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của FLC từ chức trong bối cảnh tập đoàn này đang gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện báo cáo tài chính soát xét năm 2021. Ngày 20/9/2022, FLC đã thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 21/7 với công ty TNHH Kiểm toán An Việt do công ty này không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Hợp đồng.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC.

Trước đó, Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt được FLC lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên tới ngày 30/3, đơn vị này đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Suốt gần 4 tháng sau đó, FLC không thể tìm được công ty kiểm toán nào chấp nhận ký hợp đồng. Mãi đến ngày 21/7, tập đoàn này mới ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Tập đoàn FLC từng dự kiến sẽ hoàn tất việc kiểm toán và công bố báo cáo tài chính năm 2021 vào tháng 8, sau đó lùi về tháng 11/2022, tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, quá trình kiểm toán vẫn chưa hoàn thành.

Vì chưa có báo cáo tài chính soát xét và báo cáo thường niên năm 2021, doanh nghiệp này vẫn chưa thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022. Do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ về công bố thông tin, cổ phiếu FLC cũng đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9/2022.

Nếu FLC không thể công bố BCTC đã được kiểm toán, nguy cơ bị hủy niêm yết là hiện hữu. Điểm h, Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020 quy định cổ phiếu công ty đại chúng bị huỷ bỏ niêm yết nếu tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp.

Tin liên quan

Đọc tiếp