Từ khóa: #Petrolimex
Petrolimex sắp thoái toàn bộ vốn khỏi PGBank

Petrolimex sắp thoái toàn bộ vốn khỏi PGBank

Tại đại hội thường niên 2022 của PG Bank, Petrolimex cho biết sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn tại ngân hàng thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc chuyển nhượng này.