Từ khóa: #POW
Phối cảnh dự án nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh

PV Power góp vốn thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh

PV Power sẽ tham gia góp vốn thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh với tỷ lệ sở hữu 30% vốn điều lệ. Trước đấy, dự án Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh được khởi công ngày 24/10/2021 có công suất 1.500MW với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD.