qc-phu-my
Từ khoá:

#Chuyển dịch

Thu hút các dự án phù hợp cho chuyển đổi năng lượng công bằng

Thu hút các dự án phù hợp cho chuyển đổi năng lượng công bằng

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn lựa chọn các dự án phù hợp, có tính khả thi và tạo độ lan tỏa cao, nhằm thu hút nguồn lực hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) tại Việt Nam.
Ba trọng tâm xác lập vị thế Việt Nam trong ‘trật tự xanh’ của thế giới

Ba trọng tâm xác lập vị thế Việt Nam trong ‘trật tự xanh’ của thế giới

Để Việt Nam xác lập vị thế trong bản đồ chuyển dịch năng lượng toàn cầu, Ban IV kiến nghị Thủ tướng ba trọng tâm, gồm sản xuất, xuất khẩu năng lượng tái tạo; phát triển các liên khu công nghiệp xanh; sản xuất nhiên liệu xanh, nhiên liệu thay thế.
Xem thêm