qc-phu-my
Từ khoá:

#dữ liệu quốc gia

Việt Nam ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia

Việt Nam ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia

Chiến lược đặt mục tiêu phát triển thị trường dữ liệu, hoàn thành thí điểm, thử nghiệm 5 sàn giao dịch dữ liệu tạo môi trường mua bán, trao đổi dữ liệu có sự giám sát đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật.
Thống đốc NHNN: Ngân hàng rà soát và xoá sổ nhiều tài khoản rác

Thống đốc NHNN: Ngân hàng rà soát và xoá sổ nhiều tài khoản rác

Ngân hàng Nhà nước kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch 25 triệu thông tin khách hàng tín dụng là tài khoản rác như không giao dịch, mượn giấy căn cước công dân để làm thẻ... và đang tiếp tục rà soát làm sạch 26 triệu hồ sơ khách hàng.
Xem thêm